Se dette nyhedsbrev i en browser
MARTS 2023

Nyt fra center- og landsbykoordinatoren

 
Kære alle
 
Så er det igen tid til en nyhedsmail fra mig. Der er gang i mange spændende ting i vores landsbyer, og nye spændende tiltag er på vej.
 
Solcelleprojekt
Projektet om andelsbaserede solcelleanlæg i landsbyerne, som vi var så heldige at få penge til fra Energistyrelsens "Pulje til energifællesskaber", er nu skudt i gang med Øksendrup, Frørup og Tårup som deltagende pilotlandsbyer. Det bliver spændende at følge med i.
 
Udviklingsplaner
Aktuelt er der udarbejdet og godkendt udviklingsplaner for ni af kommunens landsbyer. Udarbejdelse af udviklingsplaner for de resterende landsbyer har været forsinket pga. corona, men arbejdet er nu taget op igen og forankret hos mig.
 
Jeg har koordineret processen med blandt andre frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen, som har stået i spidsen for kommunens nye Civilsamfundsstrategi, og fagchef for Bæredygtig Udvikling Mogens Michael Møller, som gennem længere tid har arbejdet med "Grøn Landsby". Den kommende Kulturarvsmasterplan for landsbyer og landdistrikter vil også indeholde nogle konkrete anbefalinger til landsbyerne, som vil blive inddraget i de nye udviklingsplaner.
 
Vi har været i dialog med en ekstern facilitator, som skal hjælpe os i gang. Han hedder Tyge Mortensen og er selvstændig foredragsholder og landsbyekspert, med specialisering inden for udvikling af lokalsamfund. Han har udviklet et nyt koncept for udvikling af lokalsamfund kaldet BLUP, som står for Bæredygtig Lokal UdviklingsProces. Det er en videreudvikling af de gamle LUP'er (LandsbyUdviklingsPlaner) med større fokus på bl.a. bæredygtighed og den sociale sammenhængskraft i lokalsamfundene. 
 
Byrådet har 28. februar godkendt at sætte penge af til fem forløb, med hvilke vi stort set kan få dækket de landsbyer ind, som i dag ikke har en udviklingsplan. Da vi har en del små landsbyer, foreslår vi nemlig at nogle af dem grupperer sig, således at der er flere civile kræfter til at løfte opgaven. 
  
  
 
For de resterende landsbyer, samt de landsbyer, som gerne vil have deres udviklingsplan opdateret, tilbyder vi tilpassede forløb på et senere tidspunkt, hvor vi forventer at gøre brug af erfaringerne fra de første fem forløb. 
 
Læs evt. mere om BLUP her.
 
SAMMEN kan vi mere
Som det fremgik af mit sidste nyhedsbrev, har vi i kommunen arbejdet på en ny strategi for civilsamfundet og samarbejdet med de mange foreninger og frivillige fællesskaber. Strategien hedder "SAMMEN kan vi mere", og er udarbejdet på baggrund af et grundigt forarbejde og inddragelse af en bred skare af borgere.
 
På LDU's årsmøde - som i år ligger lørdag d. 1. april - vil frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen komme og introducere strategien, som på det tidspunkt er i høring. Derudover kommer forfatter og foredragsholder Jonas Norgaard Mortensen, der som konsulent har været med til at udforme strategien. Han vil holde et spændende oplæg om hele baggrundstæppet for arbejdet med civilsamfundsstrategien. Jonas er meget inspirerende, og jeg kan varmt anbefale alle at komme og høre ham. Læs mere lidt længere nede i nyhedsbrevet.
 
Jeg vil som altid opfordre til, at disse nyhedsbreve bliver delt på jeres lokale facebookgrupper, hjemmesider o.l. Klik på "Se dette nyhedsbrev i en browser" øverst oppe, og kopier adresselinjen og sæt den ind i dit opslag. Hvis man gerne personligt vil modtage nyhedsbrevet på mail, kan man skrive til mig på alyh@nyborg.dk.
 
Mange hilsner
Anne Lysebjerg Hansen

Nordisk guld: Aktive borgere forenet om fælles formål

 
Hvordan skaber vi et levende lokalsamfund? Hvor alle er en del af gode hverdagsfælleskaber?
 
I Norden har foreninger, fællesskaber og frivillighed i generationer spillet en afgørende rolle. I fx sociale organisationer, spejderforeninger og sportsklubber knytter vi bånd og skaber relationer, vi møder forskellighed og lærer demokratiske spilleregler, vi får ansvar og kompetencer.
 
Livet i fællesskaberne tager også ofte vare på borgere i medgang og modgang, når livet er sjovt, og når det gør ondt. Vi finder sammen om det, vi tror på, er optaget af, kæmper med, lider under eller står med af livsopgaver. I civilsamfundet dannes vi kort sagt til mennesker, uddannes til livsduelighed, får livsbærende fællesskaber og tager et medansvar som medborgere.
 
Mød forfatter Jonas Norgaard Mortensen til LDU's årsmøde lørdag d. 1. april kl. 10.00 - 14.15 i Ørbæk Midtpunkt, hvor han med sit oplæg vil inspirere med indsigt og udsyn om dannelse, relationer og medborgerskab som fundamentet for demokrati og velfærd i Norden.
 
Se det fulde program til højre. 
 
Tilmelding nødvendig senest d. 24/3 2023 til kirsten.hebjoern@gmail.com 
 
Alle er velkomne!
 
Årsmøde 1. april 2023 i Ørbæk Midtpunkt
 
10:00 - Velkomst
10:05 - LDU / FLR - hjemmeside, samarbejde
10:45 - Brunch
11:30 - Nyborg Kommune lægger op til en fælles diskussion om Landsbysamarbejdet. 
12.15 - Pause
12.20 - Musikalsk underholdning ved Brian Nielsen
12:40 - Nordisk guld: Aktive borgere forenet om fælles mål. Oplæg ved forfatter Jonas Norgaard Mortensen 
13:40 - Introduktion til den nye civilsamfundsstrategi ved frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen
14:05 - Kåring af årets landsby 2022
14:15 - Tak for denne gang

Dialogmøde: Grøn varme i landsbyerne

  
Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19.00 – 21.00
Sulkendrup Mølle, Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg
 
Nyborg Kommune inviterer Landsbyrådene til dialogmøde om varmeforsyning i kommunens landsbyer. På mødet vil vi orientere om baggrunden for Varmeplan 2022, og hvilke muligheder vi ser for de bysamfund, som ikke kan få fjernvarme tilført fra NFS – Nyborg Forsyning og Service A/S. 
 
OBS. Af hensyn til pladsen er der en begrænsning på 3 deltagere pr. landsby.
 
Program
 
1. Velkomst v. Mogens Michael Møller og Anne Lysebjerg Hansen, Nyborg Kommune
 
2. Nyborg Kommunes Varmeplan 2022 v. Per Jürgensen, Nyborg Kommune
Kort gennemgang af varmeplanens konklusioner, samt hvorfor den kommunale fjernvarme ikke kan komme til alle landsbyer.
 
3. Implementering af Varmeplan 2022 v. varmechef Jimmy Jørgensen, NFS A/S
Status for udbygningen af fjernvarmen til Ørbæk m.v., og forudsætninger og forventede tidsplaner for den videre udbygning af Varmeplan 2022.
 
4. Muligheder for boligopvarmning i landsbyer uden kommunal fjernvarme v. Per Jürgensen
Orientering om kommunens tilgang til undersøgelse af muligheder for lokal kollektiv varme i landsbyer, og orientering om resultatet af de første analyser. Desuden orientering om det videre arbejde for at afdække mulighederne, herunder de juridiske og økonomiske rammer for lokal kollektiv varme, og løsningsmuligheder for landsbyer, som fortsætter med individuel boligopvarmning.
 
5. Debat Vi hører gerne landsbyrådenes holdninger på oplæggene, og anbefalinger til den videre proces.        
 
Mødet gennemføres som del af EU-Life projektet COHEAT med støtte fra den Europæiske Union.

Synlige landsbyer på visitnyborg.dk

 
I samarbejde med VisitNyborg har jeg igangsat arbejdet med at videreudvikle landsbyernes sider på kommunens bosætningssite.
 
Ikke alle landsbyer har egne hjemmesider, der her kan linkes til, og for at kunne tilbyde potentielle tilflyttere et hurtigt indblik i, hvad hver landsby har at byde på, har vi valgt at lave små undersider til hver landsby. Det giver siderne et mere ensartet og professionelt udtryk, som landsbyerne samtidig har mulighed for at sætte deres individuelle præg på.
 
Vi har lavet en skabelon med udgangspunkt i Tårup, som kan ses her.
 
På siden "Sådan er det at bo i X landsby" får landsbyen mulighed for at beskrive sig selv i tekst og billeder samt linke til evt. hjemmeside, facebookside, udviklingsplan ell.l
 
På siden "Oplevelser omkring X landsby" samler vi links til de oplevelser, der er i lokalområdet, fx herregårde, vandreruter, fiskesteder, overnatningsmuligheder osv.
 
 
På siden "Kulturarven i X sogn" lægger vi materiale fra Østfyns Museers nyligt udgivne Kulturarvsfoldere fra lokalområderne.
 
Arbejdet med indsamling af tekst og billeder samt opsætning af landsbyens individuelle side står jeg for i samarbejde med landsbyrådene, og vi starter op på det her i foråret. 
 
Sammen skal vi nok få lavet nogle gode sider, som forhåbentlig vil være med til at tiltrække nye tilflyttere til vores skønne landsbyer.
 
Til inspiration har vi allerede fået flg. tilmeldinger fra landsbyer:
 
- Ugentlige fællestræninger i Sulkendrup/Bynkel 
- Ølløb i Refsvindinge!

Invitation til Royal Run Stafetten

 
Den 29. maj 2023 kommer Royal Run til Nyborg. Det bliver fællesskabets fest, uformelt og i kondisko.
 
Som en fælles lokal optakt til løbet arrangeres en Royal Run Stafet, som skal binde alle vores lokale fællesskaber sammen. Man kan deltage i stafetten ved eksempelvis at arrangere fællesspisning med royalt tema, invitere til et lille motionsløb, gå en fælles tur, arrangere en skattejagt eller noget helt andet.  
 
Forhåbentlig vil nogle af alle de dejlige fællesskaber, vi har ude i landsbyerne, deltage, og på den måde være med til at sætte spot på det gode liv og fællesskaberne i landsbyerne. 
 
De første 50 fællesskaber, der tilmelder sig, får en eventpakke med forskelligt merchandisemateriale, som kan bruges til at pynte op med. Pakken indeholder blandt andet balloner, flag, klistermærker, klapvifter mv.   
 
Læs mere om, hvordan I bliver en del af stafetten her.
 

Ny biodiversitetspulje

 
Har du et ønske om en kommune med mere natur, grønne områder, flere smådyr og insekter og har du en god idé til, hvordan vi sammen kan skabe mere biodiversitet? Så kan du søge økonomisk tilskud fra kommunen.

Nyborg Kommune ønsker at støtte og engagere frivillige grupper, borgere mv. der ønsker at få kommunen til at sprudle af mere biodiversitet. Alle med interesse i at skabe mere natur og bedre biodiversitet kan søge midler til at gennemføre projekter, der rammer ind i de rigtige kriterier. På den måde kan vi sammen passe på vores natur.

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om hvilke kriterier og krav, der skal overholdes, hvad du kan søge til, og hvordan du søger.

Find mere information her.

 

Følg Nyborg Kommune på de sociale medier

Vil du følge med i stort og småt fra alle kanter af vores kommune, så kan du følge med på Facebook, Instagram og LinkedIn. Klik på ikonet for at gå til vores sider. 
Frameld dig dette nyhedsbrev