Se dette nyhedsbrev i en browser
MARTS 2024
 
 

Forår, fællesskab og fremtidsdrømme

 
Foråret er på vej, og med foråret følger som regel en spirende lyst til at komme ud i haven, ud i naturen, ud og mødes med gode folk. Måske har vi oven i købet lyst til at tage nogle nye aktiviteter op, skabe nogle nye relationer eller prøve nogle nye fællesskaber af.
 
Fællesskabsstafet 2024
Frivilligcenter Nyborg har sammen med Nyborg Kommune i år taget initiativ til en helt ny begivenhed på vores lille hjørne af Fyn. Nemlig en Fællesskabsstafet, som henover en uge i september sætter spot på kommunens mange gode fællesskaber. Alle fællesskaber kan være med i stafetten; store og små, formelle og uformelle. Læs mere længere nede i nyhedsbrevet.
 
Landsbyudviklingspuljen
Igennem en del år har landsbyrådene i Nyborg Kommune haft mulighed for at søge penge fra en kommunal pulje, der hed Landsbyforskønnelsespuljen. Det er blevet til mange gode og flotte projekter rundt omkring.
 
Det har nu altid handlet om mere end blot forskønnelse. Det har også handlet om at understøtte de gode fællesskaber og landsbyernes positive udvikling. Puljen har derfor nu skiftet navn til det mere dækkende "Landsbyudviklingspuljen", og formålsbeskrivelsen og kriterierne er blevet revideret. 
 
Man kan stadig søge til det, man altid har kunnet søge til, men nu er der sat nogle flere ord på, hvad det er for en udvikling, kommunen gerne vil understøtte med puljen.
 
Nogle landsbyråd har været meget aktive til at søge, andre mindre aktive. Nogle byer har store kommunale arealer at 'boltre sig på', andre har slet ingen. Der er derfor ret stor forskel på, i hvilken grad de forskellige landsbyer i kommunen har fået glæde af puljen. Da vi gerne vil have alle med, er en af mine opgaver at inspirere og hjælpe i gang dér, hvor det har været lidt svært. 
 
Der er nu heller ingen, der har sagt, at det hele skal hænge på landsbyrådet. Puljen skal søges gennem landsbyrådet, men man behøver ikke at sidde i landsbyrådet for at involvere sig i sin by.
 
Det kan være en god idé at gå sammen i mindre arbejdsgrupper, med nogen man ved man arbejder godt sammen med, om initiativer til det fælles bedste. Det kan være, at man er nogen stykker, der brænder for at få skabt en ny stiforbindelse, så man kan gå en dejlig rundtur med hunden. Andre drømmer måske om at skabe et fælles grønt samlingssted eller en tøjbyttecentral.
 
Så længe jeres projekt lever op til puljens formål og kriterier, er det bare med at få søgt. Snak sammen og koordiner med jeres landsbyråd, og tag gerne fat i mig, hvis der opstår spørgsmål.
 
Puljen er på 600.000 kr. årligt og kræver ikke medfinansiering. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. september.
 
Læs mere om puljen her
 
Del meget gerne mit nyhedsbrev i jeres lokale facebookgrupper, hjemmesider o.l. Klik på "Se dette nyhedsbrev i en browser" øverst oppe, og kopier adresselinjen og sæt den ind i dit opslag. 
 
Hvis man er interesseret i at modtage nyhedsbrevet direkte i sin mailboks, er det muligt her: Tilmeld mig nyhedsbrevet
 
Mange forårshilsner,
 
Anne Lysebjerg Hansen
Center- og landsbykoordinator, Nyborg Kommune
Tlf. 63336832 ⋅ alyh@nyborg.dk 
 

Invitation til informationsmøde om Fællesskabsstafet 2024

 
I Nyborg Kommune har vi mange fantastiske fællesskaber – med Fællesskabsstafetten 2024 sætter vi spot på fællesskaberne i hele kommunen og giver dem mulighed for at skabe nye netværk på tværs.

Fællesskabsstafetten løber af stablen d. 21.-27. september.

Fællesskabsstafetten er en fysisk depeche, som fragtes rundt mellem foreninger, sammenslutninger og institutioner i hele kommunen. Tanken er, at nogle fællesskaber transporterer stafetten på kreativ vis – løbende, gående, cyklende, kørende, roende – mellem ”stafetstop”, hvor andre fællesskaber i by, centerbyer og landsbyer har planlagt aktiviteter, som skal invitere ind og vise frem.

Hvilke fællesskaber kan være med? Kort sagt; ALLE!
Foreninger, landsbyråd, forsamlingshuse, kommunale og private institutioner, madklubber, løbeklubber, gå-hold, væresteder, klatreklubber, kajakklubber, kreaklubber…

Derfor håber vi, at så mange af jer som muligt har lyst til at tage del i Fællesskabsstafetten. Sammen skal vi lave et fedt program spækket med mangfoldighed, fede aktiviteter og kreative transportløsninger.

Vi holder informationsmøder på følgende datoer:

21. marts kl. 19-21 i Ørbæk Midtpunkt, lokale HØB – tilmeld her
4. april i Nyborg kl. 19-21 på Vestervold – tilmeld her
8. april i Ullerslev kl. 19-21 i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Kultursalen – tilmeld her

På møderne får i mulighed for at høre mere om stafetten og udveksle idéer med andre fællesskaber i jeres lokalområde.

Vi vil gerne sikre, at der er kaffe og småkager nok til alle! Derfor må I gerne tilmelde jer via linket senest en uge før det enkelte møde.
 
Har I spørgsmål, eller vil I gerne tilmelde jer som deltagere til Fællesskabsstafetten, kontakt:
mmskovmand@frivilligcenter-nyborg.dk eller tlf.: 93934378
 
Med venlig hilsen
Styregruppen for Fællesskabsstafetten 24 og Frivilligcenter Nyborg
 

Kom til Fundraising Dag Fyn

 
Kære fynske kultur- og fritidsforeninger, idrætsklubber, lokalråd og lokale initiativgrupper m.fl.
 
Har I en god idé, der skal have vind under vingerne?
 
Har I brug for støtte til et projekt?
 
SÅ KOM TIL FUNDRAISINGDAG FYN torsdag den 18. april 2024 kl. 16.00 til 20.15
 
✓ Mød fonde - og hør hvordan I laver den gode ansøgning
✓ Find pengene - og gør jeres projekt fortjent til dem
✓ Få værktøj, der virker - gør jeres projekt og fondsansøgning endnu bedre
✓ Test idéen - og få gode råd til at komme godt videre
 
De fynske kommuner inviterer til en spændende dag med fokus på projektudvikling, fundraising og gode ansøgninger.
 
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet – der er et begrænset antal pladser.
 
Se programmet og tilmeld jer her

Følg Nyborg Kommune på de sociale medier

Vil du følge med i stort og småt fra alle kanter af vores kommune, så kan du følge med på Facebook, Instagram og LinkedIn. Klik på ikonet for at gå til vores sider. 
Frameld dig dette nyhedsbrev