Se dette nyhedsbrev i en browser
DECEMBER 2023
 

Julehilsen fra landsbykoordinatoren

Kære alle
 
Så nærmer julen sig... Rundt omkring glimter julelysene, og i mange landsbyer har man været samlet til diverse hyggelige arrangementer med gløgg, æbleskiver og godteposer. Dejlige traditioner og dejlige barndomsminder for de mindste.
 
Task Force
Her i sensommeren fik jeg sammen med Landsbyrådenes forretningsudvalg LDU afprøvet et nyt koncept; en slags "Task Force". Det går ud på, at vi har fået udarbejdet en præsentation af Landsbysamarbejdet, som vi kan tage med ud i de landsbyer, der måtte have ønske om det. Det kan være landsbyer, hvor der er brug for nye kræfter i landsbyrådet, en ny kontaktperson eller noget ny inspiration i forhold til, hvordan man kan organisere sig og i højere grad udnytte de muligheder, der ligger i landsbyrådsregi og den hjælp, man kan få fra kommunen.
 
Vi holdt et sådant møde i Flødstrup, som på det tidspunkt skulle have fundet en ny kontaktperson. Det var et rigtig positivt møde med ca. 30 deltagende, og på et opfølgende møde kort tid efter, fik landsbyen både nedsat to arbejdsgrupper (vedr. trafik og legeplads) og aftalt månedlige fællesaftener med forskellige temaer. Et godt eksempel på, at der somme tider ikke skal så meget til for at få bolden til at rulle.
 
Hvis der sidder nogen derude, som gerne vil prøve at holde et lignende møde, så kontakt LDU eller mig, og så finder vi ud af at få det arrangeret.
 
 
Hygge og sammenhold
I oktober var jeg sammen med repræsentanter fra LDU og Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsted til årets Landdistriktskonference arrangeret af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Det var en inspirerende dag med bl.a. spændende debatter om fremtidens bæredygtige lokalsamfund og fortællinger fra seje ildsjæle, der virkelig har gjort en forskel i deres lokalsamfund. Derudover blev Landdistriktsprisen 2023 uddelt.
 
De tre nominerede til prisen var alle grupper af frivillige, som arbejder med udvikling af deres lokalsamfund. De var alle på scenen, og blev spurgt om, hvad nøglen til deres succes var. De fremhævede alle vigtigheden af, at man har det godt sammen i sin gruppe. Mest af alt fordi det er ens dyrebare fritid, man bruger på det, og hvis energien i gruppen ikke er god, går man hurtigt død i det. Men det er også vigtigt, at man hygger sig sammen, så man kan holde sammen i de lange seje træk, som nogle gange kommer, hvis man sætter lidt større skibe i søen, eller hvis projekter trækker i langdrag.
 
Det er med andre ord ikke nok at være ambitiøs. Det er nødt til samtidig at være hyggeligt. Ellers dør energien, og de gode idéer kommer ikke videre end papiret.
 
Jeg tænker, at alle der har været frivillige i den ene eller anden sammenhæng kan nikke genkendende til det. Så jeg håber for alle jer, der på den ene eller anden måde er engageret frivilligt ude i landsbyerne, at 2024 bliver et år med fokus på sammenhold, opbyggende samvær og HYGGE.
 
Del meget gerne mit nyhedsbrev på jeres lokale facebookgrupper, hjemmesider o.l. Klik på "Se dette nyhedsbrev i en browser" øverst oppe, og kopier adresselinjen og sæt den ind i dit opslag. 
 
Hvis man er interesseret i at modtage nyhedsbrevet direkte i sin mailboks, er det nu muligt her: Tilmeld mig nyhedsbrevet
 
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle,
 
Anne Lysebjerg Hansen
Center- og landsbykoordinator, Nyborg Kommune
Tlf. 63336832 ⋅ alyh@nyborg.dk 

Nyt fra VisitNyborg

 
Der har de senere år været et stort fokus på outdoor- og fritidslivet, herunder den rekreative cykling og vandring. Siden Tour de France har det måske kunnet opfattes som om, der har været stille på den front, men det er ikke tilfældet. Så her kommer en kort status på nogen af indsatserne omkring rekreativ cykling.  
 
I 2022 blev Herregårdsruten lanceret på hele Fyn. Den binder Fyn sammen i én ny, skiltet cykelrute Fyn rundt, og den supplerer de hidtidige nationale cykelruter Østersøruten (N8) og Esbjerg-København-ruten (N6), samt de regionale cykelruter 51 og 79. Alle disse ruter krydser Nyborg Kommune og binder os sammen internt i kommunen og sammen med vores nabokommuner.
 
I løbet af de senere år, er der i forbindelse med disse regionale og nationale cykelruter opsat ikke mindre end 14 Bike Stations (yderligere 2 kommer til i foråret 2024) samt 4 sæt luft- og vandpumper, som faciliteter til den cykelglade borger eller turist. Hvis du ønsker at se, hvor der er en Bike Station nær en af de nævnte cykelruter, kan du finde det her.
 
Derudover har der igennem længere tid også været arbejdet på et Cykelknudepunktsnetværk, som er en ny måde at skilte på til gavn for den rekreative cyklist. Dette arbejder foregår ligeledes i samarbejde med de øvrige fynske kommuner, og der er store forventninger til at projektet kan understøtte den rekreative cykling blandt borgere og turister.
 
Cykelknudepunktsnetværket er, i modsætning til de klassiske cykelruter, kendetegnet ved, at netværket er mere fintmasket, så cyklisten selv kan skabe sin egen cykeloplevelse med udgangspunkt i sin egen lokation og ønsker til længde. Arbejdet med at realisere dette projekt – og dermed forbedre den rekreative cykeloplevelse – bygger videre på al den viden, som landsbyerne i de seneste år selv har været med til at bidrage med til VisitNyborg, der er projektleder.  
 
Ydermere er VisitNyborg blevet ansvarlig for at opdatere data vedrørende outdoor- og fritidsliv i Nyborg Kommune. Dette betyder at faciliteter og ruter – til for eksempel både cykling og vandring – i løbet af 2024 vil blive opdateret og lettere tilgængelig på online platforme.  
 
Er der nogen spørgsmål vedrørende outdoor-indsatser, er du velkommen til at kontakte Anne (Landsbykoordinator) eller Henrik (VisitNyborg).

Følg Nyborg Kommune på de sociale medier

Vil du følge med i stort og småt fra alle kanter af vores kommune, så kan du følge med på Facebook, Instagram og LinkedIn. Klik på ikonet for at gå til vores sider. 
Frameld dig dette nyhedsbrev